Поверителност и защита на личните данни/ задължително прочети/

Поверителност и защита на личните данни/ задължително прочети/

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни GDPR(General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на хостинг услуги,Крафтърски мечти  отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование "Крафт мечти" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :202508711
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ул."Таска Панайотова“ №22
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Панагюрище, ул."Таска Панайотова“ №22
 5. Данни за кореспонденция: гр. Панагюрище, ул."Таска Панайотова“ №22
 6. E-mail: valary4@gmail.com
 7. Телефон: 0888949054                                                                                                                                                         

 "Крафт мечти" ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.                                                  

 Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

 

(1) Крафт мечти"ЕООД събира и обработва вашите лични данни, които са необходими за коректното обработване на поръчката ви, регистрация и изпращане на информационен бюлетин, изпращане на поръчката на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията нa "Крафт мечти" ЕООД по обработване и изпращане на поръчките

(2) craftmechti.com е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, craftmechti.com действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни  

(1) craftmechti.com събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите  услуги като търговец, за сключване на договор, за счетоводни цели, за създаване на профил на клиента.

Вашите данни се архивират и съхраняват и от Суперхостинг.БГ, които управляват нашето хостинг пространство,съобразно изискванията по регламента на General Data Protection Regulation. 

 

(2)craftmechti.com спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, craftmechti.com може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява craftmechti.com?

(1) craftmechti.com извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на поръчки, в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент 
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е изпращане на бюлетини за текущи промоции и ново зареждане на артикули до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

(2) craftmechti.com обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия,адрес, електронна поща, държава, телефон)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) за обработване на поръчките, които сте направили ,4) за подготовка и изпращане на продукти от сайта, които сте поръчали
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукти, между craftmechti.com и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които craftmechti.com обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, craftmechti.com събира данни за използвания IP адрес.

 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между craftmechti.com и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

(3) craftmechti.com не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Срок на съхранение на личните Ви данни

(1) craftmechti.com съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта и след изричното и информирано съгласие от страна на клиента,т.е. самите Вас

(2) craftmechti.com съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация./Съгласно изменения на Наредба Н-18/2006 г., на МФ този срок е 10 години.

 

Предаване на вашите лични данни за обработване на трети страни

(1) craftmechti.com по собствена преценка предава част от Вашите лични данни на трети страни-транспортна компания Еконт Експрес и Спиди, за подготовка на товарителница и изпращане на закупените продукти. 

Със съгласяването на Общите условия Вие се съгласявате с използването на вашите данни от трета страна,с  цел подготовка и изпращане на заявените от вас артикули.

(2)craftmechti.com може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на контролни и държавни органи, при извършване на проверка, като своевременно се задължава да Ви уведоми.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

(1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от craftmechti.com за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) craftmechti.com може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

 

Право на достъп

(1) Вие имате право да изискате и получите от craftmechti.com потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) craftmechti.com Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

 Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до craftmechti.com

(1) Вие имате правото да поискате от craftmechti.com изтриване на свързаните с Вас лични данни, а craftmechti.com има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо craftmechti.com;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) craftmechti.com не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до craftmechti.com, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди craftmechti.com, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на craftmechti.com.

(4) craftmechti.com не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

            Вие имате право да изискате от craftmechti.com да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на craftmechti.com да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • craftmechti.com не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на craftmechti.com имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

 Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на craftmechti.com, директно през Вашия профил или с искане по имейл.


Право на получаване на информация

 Вие можете да поискате от craftmechti.com да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. 

craftmechti.com може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от craftmechti.com, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

(1) Ако craftmechti.com установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) craftmechti.com не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

craftmechti.com предоставя вашите лични данни на предава част от Вашите лични данни на трета страна (транспортна компания Еконт Експрес), за подготовка и изпращане на закупените продукти. Със съгласяването на Общите условия Вие се съгласявате с използването на вашите данни от трета страна,с  цел подготовка и изпращане на заявените от вас артикули.

Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави. 

 

Други разпоредби

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 Съгласявайки се с нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.

 

 

Онлайн магазин
Крафтърски мечти © 2021